حشیش فروش تهرانی به دام پلیس افتاد

با هوشیاری ماموران پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در بازرسی از یک منزل ۵۹ کیلو حشیش کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد.

حشیش فروش تهرانی به دام پلیس افتاد

با هوشیاری ماموران پایگاه دهم پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در بازرسی از یک منزل ۵۹ کیلو حشیش کشف و یک قاچاقچی دستگیر شد.

سرهنگ ضرغام آذین؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ اظهار کرد: ماموران پایگاه دهم  پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در ادامه طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر و مبارزه جدی با سوداگران مرگ، با اقدامات اطلاعاتی به دست آوردند مالک یک باب منزل مسکونی در غرب تهران محل سکونت خود را به محل دپوی مواد مخدر تبدیل کرده است.

وی به شناسایی دقیق مخفیگاه متهم اشاره کرد و  گفت: شب گذشته مأموران با تشکیل تیمی با هماهنگی قضائی به مخفیگاه متهم  اعزام و در بازرسی از این مکان  ۵۹ کیلو حشیش کشف و در این رابطه یک قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کردند.

آذین  بیان کرد: متهم  با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و تلاش ماموران برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان احتمالی ادامه دارد.

منبع: تسنیم

دیگر رسانه ها

ارسال نظر