رفیق کشی در اوج مستی

مرد جوان به اتهام کشتن دوستش در حالت مستی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود.

رفیق کشی در اوج مستی

مرد جوان به اتهام کشتن دوستش در حالت مستی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود.

مردی که در اوج مستی دوستش را به قتل رسانده است در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می‌رود.

متهم اعتراف کرده است بعد از وارد کردن ضربه چاقو به مقتول دوباره به خانه رفته و مشروب خورده و نمی‌دانسته دقیقاً چه می‌کند.

گزارش این درگیری مستانه دو سال پیش به ماموران پلیس تهران داده شد. وقتی پلیس به محل رفت مشخص شد این درگیری یک مجروح به نام پیمان دارد که در بیمارستان است.

پیمان تحت درمان قرار گرفت اما ساعتی بعد به خاطر شدت خونریزی روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.

با مرگ مرد جوان، ماموران به ردیابی متهم فراری پرداختند و با بررسی فیلم دوربین‌های مداربسته خیابان توانستند متهم را که بعد از دعوای خونین سوار بر خودرو ال۹۰  از محل گریخته بود شناسایی و دستگیر کنند.

با بازداشت متهم ۴۵ساله به نام نریمان، او منکر قتل شد و گفت: از سر کار به خانه برمی‌گشتم که یکی از دوستانم به نام حمید دنبالم آمد و از من خواست به خانه دوست دیگرمان شاهرخ برویم. وقتی به آنجا رسیدیم همگی مشروب خوردیم. ما همگی مست بودیم که از آنجا خارج شدیم تا به خانه‌هایمان برگردیم؛ اما همان موقع یک نفر با سر به صورتم کوبید و من گیج شدم. روی زمین افتاده بودم که چند نفر با چوب به سمتم حمله کردند و مرا کتک زدند. برادرم به کمکم آمد و مرا به بیمارستان رساند. ساعاتی بعد خبردار شدم که یکی از دوستانم به نام نریمان در آن درگیری کشته شده است. من از ترسم به خانه برگشتم و دوباره مشروب خوردم که ماموران پلیس مقابل خانه‌مان آمدند و مرا بازداشت کردند. من بی‌گناه هستم.

در حالی که فیلم دوربین مداربسته نشان می‌داد پیمان قاتل نریمان است، شاهدان نیز او را شناسایی کردند. به این ترتیب متهم به ناچار لب به بیان حقیقت گشود و گفت: من و دوستانم مست بودیم که با هم درگیر شدیم و من در اوج مستی نریمان را با چاقو زدم.

در ادامه متهم برای بررسی سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان پس از معاینه‌های بالینی سلامت روان او را تایید کردند.

به این ترتیب برای متهم به اتهام مباشرت در قتل عمدی و برای سه نفر از دوستان او که در درگیری شرکت داشتند به اتهام مشارکت در نزاعِ منتهی به قتل عمد کیفرخواست صادر و پرونده‌شان به منظور رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا آنها به‌ زودی از خود دفاع کنند.

این در حالی است که اولیای دم برای پیمان حکم قصاص خواسته‌اند.

منبع: اعتمادآنلاین

دیگر رسانه ها

ارسال نظر