فیلمی از برخورد مرگبار دو بالگرد/ببینید

برای تماشای لحظه‌ی دردناک برخورد و سقوط این دو بالگرد در استرالیا با ما همراه باشید.

فیلمی از برخورد مرگبار دو بالگرد/ببینید

ارسال نظر