اولین فیلم منتشر شده از نجات کوهنوردان+ببینید

یکی از اعضای تیم ۸ نفره،__پس از نجات دوباره مفقود شد و عملیات همچنان ادامه دارد.

اولین فیلم منتشر شده از نجات کوهنوردان+ببینید

ارسال نظر