سقوط شهاب سنگ یک خانه را نابود کرد! + فیلم

یکی از آتش‌نشانان گفت ۲۵ سال است در آتش‌نشانی هستم و ۱۲ سال است روی دلایل آتش‌سوزی تحقیق می‌کنم ، تا به حال آتش‌سوزی به علت سقوط شهاب سنگ ندیده بودم.

سقوط شهاب سنگ یک خانه را نابود کرد! + فیلم

ارسال نظر