خبر فوری:

فیلم لحظه خروج مار از بدن بیمار+ببینید

اوا دختر ٢٠ ساله‌ای است که طی چند روز از ناحیه گوش احساس درد می‌کرده و بعد از مراجه به دکتر، متوجه وجود یک بچه مار در گوشش می شود.

فیلم لحظه خروج مار از بدن بیمار+ببینید

ارسال نظر