خبر فوری:

ماجرای دختر افغان فراری برملا شد

مدتی قبل مرد افغان ناپدید شدن دخترش از خانه شان واقع در ملارد را به پلیس اطلاع داد.با رد زنی های ماموران پلیس مشخص شد که این دختر با دوست خود به تهران فرار کرده و در خانه ای واقع در خیابان جمهوری زندگی می کنند.

مدتی قبل مرد افغان ناپدید شدن دخترش از خانه شان واقع در ملارد را به پلیس اطلاع داد.با رد زنی های ماموران پلیس مشخص شد که این دختر با دوست خود به تهران فرار کرده و در خانه ای واقع در خیابان جمهوری زندگی می کنند.

به گزارش عرشه آنلاین، وقتی رد این دختران زده شد، با حضور محمدوهابی بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران، این دختر به پدرش تحویل داده شد.

بازپرس پرونده از پدر این دختر تعهد کتبی گرفت که بعد از این برای دخترش اتفاقی رخ ندهد.همچنین دختر با پی بردن به اشتباه خود رضایت کتبی برای بازگشت به خانه پدری را امضا کرد.

منبع: رکنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر