توئیت تهدیدآمیز فرمانده طالبان علیه ایران

 توییت تهدید‌آمیز عبدالحمید خراسانی، فرمانده تاجیک‌تبار طالبان که تلویحا ایران را تهدید به اقدام نظامی کرده است را منتشر شد

توئیت تهدیدآمیز فرمانده طالبان علیه ایران

اسکان نیوز، توییت تهدید‌آمیز عبدالحمید خراسانی، فرمانده تاجیک‌تبار طالبان که تلویحا ایران را تهدید به اقدام نظامی کرده است را منتشر کرد

طالبان

 

دیگر رسانه ها

  • بسیجی آزاده جانباز

    هرچندقابل نیستی که جواب توهماتت را بدم، اما شما بعنوان طالبان دربرابرمردم عادی ومظلوم افغانستان قرارگرفتید و حامدکرزای ضعیف وبدون پشتوانه مردمی فرارکرد و فکرکردید کسی هستید؟.نه،اشتباه نکن، ملت ایران درهشت سال دفاع مقدس دربرابر ارتش صدام که ازطرف استکبارجهانی حمایت همه حانبه میشد امتحانش را پس داده، پس آزموده را آزمودن خطاست. لطفا دهانتان راببندید و بفکرراه اندازی حق آبه ایران باشید.

ارسال نظر