لذت غذا خوردن در رستورانی بین زمین و آسمان! +فیلم

یک رستوران در ارتفاعات آسمان ساخته شده است و روی هوا معلق است. هیجان غذا خوردن در این رستوران بی‌نظیر خواهد بود.

لذت غذا خوردن در رستورانی بین زمین و آسمان! +فیلم

ارسال نظر