کمیسیونر عالی حقوق بشر: وضعیت ایران «بحرانی» است

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اتفاقات اخیر، وضعیت ایران را «بحرانی» خواند.

کمیسیونر عالی حقوق بشر: وضعیت ایران «بحرانی» است

سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در یک نشست خبری درخواستی را از مقامات ایرانی در زمینه اتفاقات اخیر مطرح کرد.

کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز با اشاره به اتفاقات اخیر وضعیت ایران را «بحرانی» خواند.

بیشتر بخوانید: کاردار ایران در استرالیا احضار شد

فلکر تورک، یک سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، امروز در نشستی خبری گفت که  از مقامات ایران می‌خواهیم به جای آن چه اعمال غیرضروری و نامتناسب قدرت جهت سرکوب معترضان، می‌خواند به خواسته‌های مردم برای آزادی، احترام و حقوقشان رسیدگی کنند./ ایسنا

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر