کنعانی: پرتاب «قائم ۱۰۰» دشمنان را عصبانی کرد

پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰»، نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی جوانان دانشمند ایران زمین در فتح قله‌های علم و فناوری‌های نوین، زیر سایه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری است و این چیزی است که دشمنان شناخته شده ملت ایران را عصبانی و به هذیان گویی وادار می‌کند.

کنعانی: پرتاب «قائم ۱۰۰» دشمنان را عصبانی کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی جوانان ایران در فتح قله‌های علمی نوین، زیر سایه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری است.

ناصر کنعانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در واکنش به پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر قائم ۱۰۰، نوشت: پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰»، نمایش دیگری از اقتدار ملی و توانمندی جوانان دانشمند ایران زمین در فتح قله‌های علم و فناوری‌های نوین، زیر سایه تحریم‌ها و فشارهای حداکثری است و این چیزی است که دشمنان شناخته شده ملت ایران را عصبانی و به هذیان گویی وادار می‌کند.

گفتنی است، روز شنبه آزمایش پروازی زیر مداری موتور مرحله اول رافع در ماهواره بر سوخت جامد قائم ۱۰۰ با موفقیت انجام شد./ مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر