موضع جدید طالبان درباره حقابه ایران |درد مردم سیستان و بلوچستان را درد خود می‌دانیم!

امیرخان متقی، ‌سرپرست وزارت امور خارجه‌ی طالبان در اشاره به حق‌آبه ایران گفت همان اندازه که دل‌سوز مردم خود هستیم، دل‌سوز مردم سیستان و بلوچستان نیز هستیم و درد آن‌ها را درد خود می‌دانیم.

موضع جدید طالبان درباره حقابه ایران |درد مردم سیستان و بلوچستان را درد خود می‌دانیم!

طالبان موضع جدیدی درباره حقابه رود هیرمند گرفت.

‌سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در اشاره به حق‌آبه ایران گفت دل سوز مردم سیستان و بلوچستان هستیم.

 امیرخان متقی، ‌سرپرست وزارت امور خارجه‌ی طالبان در اشاره به حق‌آبه ایران گفت همان اندازه که دل‌سوز مردم خود هستیم، دل‌سوز مردم سیستان و بلوچستان نیز هستیم و درد آن‌ها را درد خود می‌دانیم.

وی یک‌بار دیگر به متعهد بودن به موافقت‌نامه ۱۳۵۱ تاکید کرده و گفت مسئولان ایران نیز با این معاهده خود را عیار کنند.

گفتنی است پیش از این مقامات ایران درباره تامین حقابه هیرمند به افغانستان اعلام کرده اند برای رفع سوء تفاهم‌ها کارشناسان ایرانی وارد افغانستان شوند و از سد کجکی دیدن کنند

دیگر رسانه ها

ارسال نظر