خبر فوری:

ادعای خصمانه گروسی علیه برجام و برنامه هسته‌ای ایران

اگر برجام اجرایی شود می‌تواند دستیابی به جمع‌بندی وسیع‌تر ما در تحقیقات کمک کند و این مسائل صرفاً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط است. ایران باید دلیل وجود فعالیت‌های هسته‌ای در برخی سایت‌ها را توضیح دهند. ما در رابطه با ایران با فرضیات کار نداریم، بلکه به حقایق و اطلاعات علاقه‌مندیم.

ادعای خصمانه گروسی علیه برجام و برنامه هسته‌ای ایران

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام بار دیگر ادعا‌های خود علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرد.

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام با تکرار مواضع ضدایرانی این نهاد گفت: هیچ پیشرفتی در تحقیقات جاری در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران حاصل نشده است.

وی بدون اشاره به بدعهدی غرب در اجرای توافق هسته‌ای ادعا کرد: تحقیقات فعلی که با همکاری ایران سعی داریم انجام دهیم چندان ثمر بخش نبوده است و منتظر هستیم این اتفاق رخ دهد. هرچه زمان می‌گذرد جمع‌بندی اختلاف پادمانی بسیار دشوار می‌شود، ایران باید در دادن دسترسی به ما برای دریافت اطلاعات بسیار شفاف عمل کند. شکاف اطلاعاتی ما درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال عمیق شدن است. در حوزه اطلاعات مورد نیاز ما در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمبود وجود دارد.

گروسی افزود: اگر برجام اجرایی شود می‌تواند دستیابی به جمع‌بندی وسیع‌تر ما در تحقیقات کمک کند و این مسائل صرفاً به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط است. ایران باید دلیل وجود فعالیت‌های هسته‌ای در برخی سایت‌ها را توضیح دهند. ما در رابطه با ایران با فرضیات کار نداریم، بلکه به حقایق و اطلاعات علاقه‌مندیم./ باشگاه خبرنگاران

دیگر رسانه ها

ارسال نظر