خبر فوری:

انفجار شدید در کابل

در منطقه خواجه بغرایدر پایتخت افغانستان انفجاری رخ داد که در پی آن 4 نفر کشته شدند.

ارسال نظر