خبر فوری:

خطیب‌زاده:

گروسی می‌تواند به‌عنوان توریست به ایران سفر کند!

خطیب‌زاده درباره سفر گروسی به تهران گفت: اگر می‌خواهد در چارچوب مدیرکل بیاید دستورکاری می‌خواهد، ولی اگر بخواهد به‌عنوان توریست بیاید می‌تواند بیاید.

سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره توقف فعالیت دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران گفت: پاسخ ایران قاطع و متناسب بود. اگر در مسیر مذاکرات همکاری ببینم متناسب با آن پاسخ می‌دهیم.

خطیب‌زاده درباره سفر گروسی به تهران نیز گفت: مراودات ایران و آژانس در چارچوب فنی ادامه دارد. هر تحولی دستورکاری دارد. اگر می‌خواهد در چارچوب مدیرکل بیاید دستورکاری می‌خواهد، ولی اگر بخواهد به‌عنوان توریست بیاید می‌تواند بیاید.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر