خبر فوری:

جانسون از عدم اعتماد گربخت

نمایندگان حزب محافظه‌کار انگلیس در یک رأی‌گیری نفس‌گیر درون‌ حزبی، با ادامه رهبری «بوریس جانسون» بر این حزب و سکان‌داری وی بر دولت انگلیس موافقت کردند.

نمایندگان حزب محافظه‌کار انگلیس در یک رأی‌گیری نفس‌گیر درون‌ حزبی، با ادامه رهبری «بوریس جانسون» بر این حزب و سکان‌داری وی بر دولت انگلیس موافقت کردند.

در رأی‌گیری دیشب  ۲۱۱ نماینده در مقابل ۱۴۸ نفر دیگر به رهبری «جانسون» بر حزب محافظه‌کار اعلام وفاداری کردند و به این ترتیب حضور او در راس قدرت تا یک سال دیگر تضمین شد.


 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر