خبر فوری:

شادترین کشورهای عرب کدام هستند؟

بر اساس گزارش مجله آمریکایی گلوبال فاینانس، بحرین در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۲۰ خوشبخترین کشور جهان قرار گرفت.

بر اساس گزارش مجله آمریکایی گلوبال فاینانس، بحرین در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۲۰ خوشبخترین کشور جهان قرار گرفت.

به گزارش عرشه آنلاین، بر اساس رتبه بندی مجله گلوبال فاینانس در جهان عرب، بحرین اول و رتبه ۲۰ در سطح جهانی به عنوان شادترین کشور جهان دارد، امارات متحده عربی دوم و رتبه ۲۴ جهانی، عربستان سعودی سوم و رتبه ۲۵ جهانی، کویت رتبه چهارم و ۵۰ جهانی، لیبی در رتبه پنجم و ۸۶ جهان، الجزایر رتبه ششم و ۹۶ جهانی و سپس مراکش هفتم و صدم جهانی، عراق در رتبه های هشتم و ۱۰۷ جهان قرار گرفتند.

همچنین تونس رتبه های نهم و ۱۲۰ جهانی، فلسطین دهم و ۱۲۲ جهان، سپس مصر یازدهم جهان عرب، ۱۲۹ جهان، یمن ۱۲، ۱۳۲ جهان، اردن سیزدهم، ۱۳۴ جهان، لبنان ۱۴ و ۱۴ جهان را به خود اختصاص داده اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

دیگر رسانه ها

ارسال نظر