خبر فوری:

دهمین ژنرال ارشد ارتش روسیه در اوکراین کشته شد

میجر ژنرال اندریه سیمونوف جانشین فرمانده واحد جنگ الکترونیک ارتش روسیه در اوکراین کشته شد.

ارسال نظر