خبر فوری:

تصاویر آخرالزمانی از خیابان‌های شانگهای چین

خیابان‌های شانگهای چین پس از تمدید قرنطینه تا ۲۶ آوریل از جمعیت خالی شد./

ارسال نظر