خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی برای نیروهای شرکتی

رئیس سازمان اداری و استخدامی برای نیروهای شرکتی از صدور یک بخشنامه جدید درباره ساماندهی و تعیین وضعیت کارکنان شرکتی خبر داد

 خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی برای نیروهای شرکتی

میثم لطیفی به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای نیروهای شرکتی از صدور یک بخشنامه جدید درباره ساماندهی و تعیین وضعیت کارکنان شرکتی خبر داد

به گزارش عرشه انلاین ، وی با تشریح جزییات این بخشنامه برای جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت کارکنان شرکتی گفت: در این بخشنامه نحوه پرداختها مشخص شده است و واسطه ها حذف می شوند 

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت بزودی این بخشنامه ابلاغ می شود

دیگر رسانه ها

  • محمدمهدی

    با سلام ما که مدت یازده سال به صورت روز مزددر فرمانداری کار میکنیم تکلیف ما چه می شود

ارسال نظر