خبر مهم آموزش و پرورش خراسان

۱۳۰ مربی پرورشی جذب آموزش و پرورش خراسان شمالی می‌شوند

خبر مهم آموزش و پرورش خراسان

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: طی سال جاری خراسان شمالی دارای ۱۳۰ سهمیه مربی پرورشی برای مدارس است.

ابوالقاسم اکبری، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار داشت: جذب نیرو معلم در سال‌های گذشته مطابق با نیاز واقعی آموزش و پرورش استان نبوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، سهم خراسان شمالی در آزمون‌های استخدامی از ۳۲۶ نفر در سال گذشته به ۶۳۹ نفر در سال ۱۴۰۲ رسید.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از اختصاص سهمیه ۱۳۰ نفری برای جذب مربیان پرورشی در مدارس استان و اختصاص سهمیه ۵۶۶ نفری جذب متعهدین خدمت دانشگاه فرهنگیان خبر داد.

اکبری گفت: برای تأمین کمبودها در بخش مشاوران و نیروهای خدماتی نیز پیگیر اختصاص سهمیه مناسب برای استان هستیم.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر