ماجرای تخریب بازار گل و گیاه مهرآباد توسط شهرداری چیست؟

ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدەاند کە در آنها تخریب گستردە بازار گل مهرآباد ، توسط شهرداری دیدە می‌شود.

ماجرای تخریب بازار گل و گیاه مهرآباد توسط شهرداری چیست؟

ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدەاند کە در آنها تخریب گستردە بازار گل مهرآباد ، توسط شهرداری دیدە می‌شود.

کسبەها می‌گویند تخریب توسط شهرداری و بدون اعلام قبلی در ساعت پنج صبح اتفاق افتادە است. کسبە می‌گویند کە شهرداری بعد از تخریب یک اخطاریه به در بازار نصب کرده‌ که مسئولیت تخریب را به گردن نگیرد. با این حال  شهرداری منطقه ۹ اعلام کرده‌اند که پیش از این "اخطاریه درباره ناایمن بودن سازه‌های این بازار با مالک داده شده بود که توجهی به آن نشد." 

تخریب بازار گل و گیاه مهرآباد

توضیح شهرداری 

روابط عمومی شهرداری منطقه ۹ در خصوص جمع‌آوری سازه‌های ناایمن بازار گل مهرآباد توضیحاتی را ارائه کرد.

در پی انتشار اخباری مبنی بر تخریب «بازار گل و گیاه مهرآباد» در منطقه ۹ توسط عوامل شهرداری، روابط عمومی شهرداری این منطقه در خصوص جمع آوری این بازار و سازه های ناایمن آن توضیحاتی ارائه کرد.

در این توضیحات آمده است که با حکم قضایی از فعالیت یکی از مجموعه‌های ناایمن در غرب پایتخت با توجه به تخلفات متعدد، سازه های غیرمجاز و خطرآفرین و عدم توجه به اخطاریه‌های صادره جلوگیری شد چرا که یکی از ماموریت های شهرداری نظارت بر ایمنی اماکن و تامین سلامت شهروندان است.

تخریب بازار گل و گیاه مهرآباد

بنا بر اعلام روابط عمومی شهرداری منطقه ۹،  یکی از مجموعه‌های ناایمن در منطقه ۹ پس از طی مراحل قانونی و قضایی و برای حفظ جان شهروندان متوقف شد؛ ملک مذکور متعلق به یکی از شرکت های دولتی بوده که طی قراردادی با بخش خصوصی در سنوات گذشته به صورت بازار گل و گیاه بهره برداری می شد، اما به علت ساخت و ساز ناایمن و غیرمجاز و گسترش فضا به صورت غیراصولی به دستور مقام قضایی از فعالیت این مجموعه جلوگیری بعمل آمد.

در ادامه این توضیحات عنوان شد که علی رغم اخطارهای متعدد بابت رفع خطر ملک، متاسفانه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت. با توجه به اینکه استمرار فعالیت این مجموعه برای غرفه‌داران و سایر شهروندان مخاطرات جانی و مالی به ‌دنبال داشته، طبق دستور قضایی و با همراهی ضابطین قضایی و عوامل اجرایی شهرداری منطقه ۹ نسبت به جمع‌آوری سازه‌های ناایمن و جلوگیری از فعالیت این مجموعه اقدام شد.

روابط عمومی شهرداری منطقه ۹ همچنین اعلام کرد؛ شهرداری برابر مفاد قرارداد حق ممانعت از فعالیت بازار را در صورت نقض تعهدات قراردادی داشته است که در همین راستا، شهرداری چندین نوبت نسبت به استقرار نیوجرسی در ورودی ملک اقدام کرد که توسط عوامل بازار جابه‌جا و حتی به شهرداری برگردانده نشده است. پیش‌تر به دفعات اخطار به بهره بردار و غرفه داران داده شده و برای بار دوم است که دستور قضایی اخذ شده است. در مرتبه نخست، عوامل اجرایی شهرداری از سوی عوامل بهره بردار و صاحبان غرف مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و ۲ نفر از عوامل شهربان ناحیه ۲ نیز از ناحیه سر دچار جراحت شدند و پرونده در محاکم قضایی مطرح و در حال رسیدگی است. شرکت توسعه ملی هم به عنوان مالک زمین، تصرف غاصبانه بهره بردار را ثابت و حکم خلع ید از مرجع قضایی اخذ کرده است.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر