خبر مهم آموزش و پرورش استان قزوین

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: مدارس باید زیباترین ساختمان‌های یک منطقه باشند.

خبر مهم آموزش و پرورش استان قزوین

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه مدرسه سازی نشانه فرهنگ، عظمت و روح بلند خیرین مدرسه ساز است، گفت: مدارس باید زیباترین ساختمان‌های یک منطقه باشند.

نقی سیاهکالی مرادی، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین  در آئین افتتاح دبستان سید علیرضا جواهری روستای دو دهه بخش کوهین اظهار کرد: مدرسه سازی نشانه فرهنگ، عظمت و روح بلند خیرین مدرسه ساز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین افزود: دانش آموزان برای تحصیل علاوه بر معلم و اولیا خوب به مکان تحصیلی مناسبی نیاز دارند و همه باید تلاش کنیم این فضا برای کسب علم در اختیار نسل نوجوان و کودک ما قرار بگیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه باید زیباترین مکان‌ها در یک منطقه مدارس باشند تصریح کرد: امیدواریم شاهد روزی باشیم که به کمک دولت و خیرین، بهترین فضاها را به امر تحصیل و تربیت دانش آموزان اختصاص دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز به معنای واقعی در حال خدمت به تعلیم و تربیت هستند خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر خیرین، بیشتر از بودجه‌های دولتی برای ساخت مدارس، هزینه کرده‌اند.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر