بنر عجیب شهرداری برای تبلیغ فرزندآوری! +عکس

بنری عجیبی که شهرداری در معابر نصب کرده را در ادامه خواهید دید.

بنر عجیب شهرداری برای تبلیغ فرزندآوری! +عکس

ارسال نظر