آموزش و پرورش یک اطلاعیه مهم صادر کرد

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای مهم صادر کرد.

آموزش و پرورش یک اطلاعیه مهم صادر کرد

 مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعیه‌ای مهم صادر کرد.

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت کنندگان در آزمون نهایی خرداد ماه سال ۱۴۰۲، کارت ورود به جلسه خود را با مراجعه به آدرس ‌my.medu.ir دریافت کنند.

در اطلاعیه مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش آمده است: شرکت کنندگان در آزمون نهایی خرداد ماه سال ۱۴۰۲، کارت ورود به جلسه خود را با مراجعه به آدرس ‌my.medu.ir دریافت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، کارت ورود به جلسه نیاز به تایید مدیر مدرسه ندارد، اما در صورت وجود نقص لازم است به مدرسه محل تحصیل مراجعه شود.

منبع: ايسنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر