اطلاعیه مهم آموزش و پرورش درباره زمانبندی اعتراض به رتبه بندی معلمان + جدول

اطلاعیه  مهم آموزش و پرورش درباره زمانبندی اعتراض به رتبه بندی معلمان + جدول

زمانبندی اعتراض به  رتبه بندی معلمان منتشر شد

 بسیاری از معلمان خواستار فرصت مجدد برای ویرایش اطلاعات و بارگذاری مدارک جدید در فرآیند رتبه‌بندی هستند و به همین دلیل فرصت دوباره برای اعتراض به رتبه بندی فراهم شد.

 فرصت دوباره برای ویرایش اطلاعات رتبه‌بندی معلمان و بارگذاری مدارک جدید فراهم شد.

بسیاری از معلمان خواستار فرصت مجدد برای ویرایش اطلاعات و بارگذاری مدارک جدید در فرآیند رتبه‌بندی هستند و هم‌اکنون این فرصت با تشکیل «کارگروه رسیدگی به اعتراضات موارد خاص اجرای رتبه‌بندی معلمان» با توجه به نامه ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ سازمان بازرسی کل کشور فراهم است.

رتبه بندی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر