جلسات امتحان نهایی به VAR مجهز می‌شود

وزیر آموزش و پرورش مصر اعلام کرد از فناوری VAR در حوزه‌های آزمون نهایی سال آخر دبیرستان استفاده خواهد شد.

جلسات امتحان نهایی به VAR مجهز می‌شود

پای VAR به جلسات امتحان نهایی کشیده شد

وزیر آموزش و پرورش مصر اعلام کرد از فناوری VAR در حوزه‌های آزمون نهایی سال آخر دبیرستان استفاده خواهد شد و کمیته‌های تخصصی لحظه به لحظه از این طریق حوزه‌ها را زیر نظر می‌گیرند و در صورت نیاز عملکرد و رفتار دانش‌آموزان را دوباره ارزیابی خواهند کرد.

روزنامه مصری الوطن در خبری به نقل از رضا حجازی وزیر آموزش و پرورش این کشور اعلام کرد: دانش‌آموزان پیش از ورود به جلسه امتحان با فناورهای خاصی بازرسی خواهند شد و در صورت کشف تلفن همراه از دانش‌آموزان، در سال تحصیلی جاری مردود تلقی خواهند شد.

این وزیر در عین حال به دانش‌آموزان قول داد پرسش‌های امتحانات پاسخ‌‌هایی کاملاً مشخص داشته باشد و در صورت نیاز از پرسش‌های چهارگزینه‌ای هم استفاده کنند.

فناوری VAR در حوزه‌های آزمون نهایی

دیگر رسانه ها

ارسال نظر