خبر مهم آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان و معلمان | اعلام زمان پایان سال تحصیلی +جدول زمان امتحانات

وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته‌های شاخه نظری، دوره دوم آموزش متوسطه، متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره و برنامه آزمون هماهنگ پایه‌های دهم و یازدهم مدارس روزانه در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.

خبر مهم آموزش و پرورش برای دانش‌آموزان و معلمان | اعلام زمان پایان سال تحصیلی +جدول زمان امتحانات

زمان پایان سال تحصیلی بر اساس آخرین امتحان دانش‌آموزان مشخص شد.

مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته‌های شاخه نظری، دوره دوم آموزش متوسطه، متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره و برنامه آزمون هماهنگ پایه‌های دهم و یازدهم مدارس روزانه در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ را ابلاغ کرد.

خبر مهم برای دانش آموزان و معلمان | اعلام زمان پایان سال تحصیلی +جدول زمان امتحانات

این ابلاغیه در راستای هدف عملیاتی ۱۹ از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به منظور اجرای راهکار ایجاد ساز و کارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی تهیه و ابلاغ شده است.

به موجب این بخشنامه برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد رشته های شاخه نظری، دوره دوم آموزش متوسطه، متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره و برنامه آزمون هماهنگ پایه های دهم و یازدهم مدارس روزانه در نوبت خرداد ماه سال ۱۴۰۲ -۱۴۰۱ از ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۵ خرداد ماه ادامه دارد.

خبر مهم برای دانش آموزان و معلمان | اعلام زمان پایان سال تحصیلی +جدول زمان امتحانات

خبر مهم برای دانش آموزان و معلمان | اعلام زمان پایان سال تحصیلی +جدول زمان امتحانات

در بخشنامه فوق برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه دهم و یازدهم نیز اعلام شده است.

متن کامل بخشنامه را می‌توانید اینجا مطالعه کنید.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر