برخی از کارگران مترو بعد از عید بیکار می شوند!

به گفته نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو، شرکت پیمانکار اعلام کرده که برای سال جدید به نیروهای بخش فروش مترو نیازی ندارد و نامه‌ی‌ عدم نیاز را در اختیار کارگران قرار داده است.

برخی از کارگران مترو بعد از عید بیکار می شوند!

به گفته نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو، شرکت پیمانکار اعلام کرده که برای سال جدید به نیروهای بخش فروش مترو نیازی ندارد و نامه‌ی‌ عدم نیاز را در اختیار کارگران قرار داده است.
 

جمعی از نیروهای پیمانکاری بخش فروش بلیت مترو در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم تمدید قرارداد خود برای سال بعد خبر دادند.

این کارگران گفتند: شرکت پیمانکار اعلام کرده که برای سال جدید به نیروهای بخش فروش مترو نیازی ندارد و نامه‌ی‌ عدم نیاز را در اختیار کارگران قرار داده است.

این کارگران که برخی از آن‌ها سابقه‌ی بالای ۱۰ تا ۲۰ سال کار دارند، از این تصمیمِ شرکتِ پیمانکار ابراز نگرانی کردند.

به گفته‌‎ی آن‌ها شرکت برای نیروها، در تعطیلاتِ عید شیفتِ کاری قرار داده اما از طرفی اعلام کرده برای بعد از عید به آن‌ها نیاز ندارد.

برخی از نمایندگان کارگری معتقدند، تصویبِ طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین دلایل‌ عدم تمدید قرارداد شرکتهای پیمانکاری است. چنانچه این طرح به تصویب برسد کارکنان شرکتهای دولتی، عمومی و نیمه دولتی که سابقه‌ی بالای دو سال کار دارند باید تبدیل وضعیت شوند و با مجموعه‌ی مادر قرارداد مستقیم ببندند.

به گفته‌ی این نمایندگان، تعدیل نیروهای پیمانکاری ممکن است به دلیلِ جلوگیری از تبدیل وضعیتِ این نیروها باشد.

منبع: ایلنا

دیگر رسانه ها

ارسال نظر