خبر مهم نوروزی تامین اجتماعی برای مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: برای خدمت‌رسانی مناسب در ایام نوروز به مستمری‌بگیران، بیمه‌شدگان و مسافران نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستان‌های سازمان تامین‌ اجتماعی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.

خبر مهم نوروزی تامین اجتماعی برای مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان

سازمان تامین‌ اجتماعی از آمادگی بیمارستان‌های این سازمان در سراسر کشور برای استمرار ارائه خدمات به مستمری‌بگیران، بیمه‌شدگان و مسافران نوروزی در ایام نوروز ۱۴۰۲ خبر داد. پزشکان کشیک در تمامی بیمارستان‌های تامین‌ اجتماعی، در سراسر کشور حضور خواهند داشت. 

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: با هدف هماهنگی در تامین و ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و مسافران نوروزی در بیمارستان‌های این سازمان در تعطیلات نوروزی و هماهنگی با مدیریت‌های درمان تامین‌ اجتماعی در تمامی استان‌ها و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه ارائه خدمات درمانی در ایام نوروز، ستاد خدمات درمانی نوروزی در سازمان تامین‌ اجتماعی و مدیریت‌های درمان این سازمان در استان‌ها تشکیل شده است.

با توجه به تعطیلی چندروزه ابتدایی سال و افزایش مسافرت در ایام نوروز و احتمال نیاز برخی افراد در طول مسافرت به خدمات درمانی، برای خدمت‌رسانی مناسب در ایام نوروز به بیمه‌شدگان و مسافران نوروزی، در مراکز درمانی و بیمارستان‌های سازمان تامین‌ اجتماعی پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است و در استان‌های مقصد مسافران نوروزی نیز آمادگی کامل در بخش درمان سازمان تامین‌ اجتماعی وجود دارد. علاوه بر بیمارستان‌های ملکی این سازمان، تعدادی از مراکز درمانی نیز به‌صورت کشیک، فعال خواهند بود.

همچنین با هماهنگی انجام‌شده با استان‌های مسافرپذیر، امکانات و ظرفیت‌های درمانی کشیک ایام نوروز از طریق نصب پلاکاردهای اطلاع‌رسانی و سایر شیوه‌های مرسوم به مسافران نوروزی شهرهای مختلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در این ایام پزشکان کشیک در تمامی بیمارستان‌های تامین‌ اجتماعی در سراسر کشور حضور خواهند داشت. سایر پزشکان نیز برای خدمت‌رسانی به بیماران در دسترس خواهند بود.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر