اخطار به مردم برای خطر روز اول و دوم عید

هواشناسی: اخطار می‌دهیم مردم روز اول و دوم عید از اتراق در اطراف رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

اخطار  به مردم برای خطر روز اول و دوم عید

 هواشناسی: اخطار می‌دهیم مردم روز اول و دوم عید از اتراق در اطراف رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

محمد اصغری کارشناس هواشناسی گفت: اخطار می‌دهیم مردم روز اول و دوم عید از اتراق در اطراف رودخانه‌ها جدا خودداری کنند

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر