نتیجه عدم تغییر ساعت در سال جدید؛ اذان صبح مشهد ۲:۲۵ دقیقه صبح!

با عدم تغییر ساعت در سال جدید زمان اذان صبح و طلوع آفتاب هم تغییر عجیبی کرده است. به طور مثال، اذان صبح در مشهد ساعت ۲:۲۵ دقیقه صبح است!

نتیجه عدم تغییر ساعت در سال جدید؛ اذان صبح مشهد ۲:۲۵ دقیقه صبح!

با عدم تغییر ساعت در سال جدید زمان اذان صبح و طلوع آفتاب هم تغییر عجیبی کرده است. به طور مثال، اذان صبح در مشهد ساعت ۲:۲۵ دقیقه صبح است!

جدول ساعت اذان صبح و طلوع آفتاب در سال جدید با طرح عدم تغییر ساعت را ببینید.

زمان عجیب اذان صبح

منبع: همشهری

دیگر رسانه ها

ارسال نظر