کمپ متین آباد پلمپ شد/ 5 هزار مسافر سرگردان شدند

به دلیل عدم رعایت موازین حجاب، کمپ متین آباد بزرگترین اکوکمپ کویری ایران تحت عملیات پلمپ شد.

کمپ متین آباد پلمپ شد/ 5 هزار مسافر سرگردان شدند

به دلیل عدم رعایت موازین حجاب، کمپ متین آباد بزرگترین اکوکمپ کویری ایران تحت عملیات پلمپ شد.

هادی اشرف واقفی، بنیان‌گذار کمپ کویری متین‌آباد اظهار کرد: صبح شنبه به محل کمپ مراجعه کردند و ضمن دستور برای تخلیه مسافران حاضر در کمپ اعلام کردند که کمپ متین آباد به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشگران پلمب است.

واقفی در ادامه به این نکته تأکید کرد که برای نوروز، پنج هزار مسافر از پیش رزرو شده بودند. با این حکم و پلمب، ما با شوک اقتصادی مواجه شدیم و باید تمام مبالغ را به مسافران بازگردانیم. این در حالی است که در چند سال گذشته به دلیل شیوع کرونا، مراکز گردشگری زیان های زیادی را تحمل کرده اند.

هادی اشرف واقفی درباره اینکه آیا قبل از این اتفاق به مجموعه هشدار داده شده بود، گفت: همیشه بر رعایت حجاب تأکید شده است. ما هم در دیوارهای مجموعه بر رعایت حجاب به مسافران تأکید کرده ایم، ولی نمی توانیم شخصا در این خصوص ورود کنیم.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر