تصمیم جدید برای مبلغ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان | افزایش پلکانی حقوق 1402 منتفی شد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، درباره افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال جدید توضیحاتی ارائه کرد.

تصمیم جدید برای مبلغ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان | افزایش پلکانی حقوق 1402 منتفی شد؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: در لایحه بودجه، موضوع پلکانی کردن حقوق ذکر نشده بود؛ در این لایحه فقط تاکید شده بود که حقوق‌ها «متوسط ۲۰ درصد» افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: مخالفت دولت با نحوه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسفندماه 1402) مجلس شورای اسلامی، گفت: در لایحه بودجه «متوسط ۲۰ درصد افزایش حقوق» مطرح شده بود که این مسئله مبهم و غیرشفاف بود و مشخص نبود که قرار است حقوق‌ها به چه نحوی تعیین شوند.

بیشتر بخوانید: مخالفت دولت با نحوه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲

او تاکید کرد: مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد که حقوق همه افراد ۲۰ درصد افزایش یابد؛ بنابراین مجلس عبارت «متوسط» را از بند مربوط به حقوق و مزایا حذف کرد تا در حق مردم و کارمندان احجاف نشود.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس یازدهم تصریح کرد: در افزایش حقوق باید تمامی سطوح مورد توجه قرار بگیرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ مجدداً بر این نکته تأکید کرد که در لایحه بودجه موضوع پلکانی کردن حقوق ذکر نشده بود و تنها در این لایحه تاکید شده بود که حقوق ها متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد.

او با بیان اینکه اقدام مجلس در زمینه حقوق و دستمزد در سال آینده منطقی بود تاکید کرد: همچنین معافیت مالیاتی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، اقدام دیگری است که می‌تواند پلکانی کردن حقوق را جبران کند و این اقدام، به نفع حقوق و دستمزدهای پایین، توسط مجلس مورد توجه قرار گرفت.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر