شادی و پایکوبی مردم رشت در شب چهارشنبه آخر سال

تصاویری از شادی و پایکوبی مردم رشت در شب چهارشنبه آخر سال در فضای مجازی منتشر و پربازدید شده است.

شادی و پایکوبی مردم رشت در شب چهارشنبه آخر سال

ارسال نظر