خبر مهم آموزش و پرورش تهران

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره رتبه‌بندی مدارس توضیحاتی ارائه کرد.

خبر مهم آموزش و پرورش تهران

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: آموزش و پرورش شهر تهران در فضای تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش بحث رتبه‌بندی مدارس را دنبال می‌کند.

علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در صد و یکمین سال تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش شهر تهران در فضای تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش بحث رتبه‌بندی مدارس را دنبال می‌کند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: نگاه ما در این حوزه مساله محور با تاکید بر موضوع و مباحثی که مدارس به عنوان مساله با آن مواجه هستند.

کریمیان اظهار کرد: امیدواریم این همایش برای نظام آموزش و پرورش آورده داشته باشد و منتج به نتایج خوبی شود.

منبع: مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر