کسری نوری مشمول عفو رهبری شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توییتر خبری جدیدی درباره پرونده کسری نوری منتشر کرد.

کسری نوری مشمول عفو رهبری شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور در توییتر خبری جدیدی درباره پرونده کسری نوری منتشر کرد.

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور گفت: پرونده کسری نوری به محاکم دادگستری استان فارس عودت داده شد.

امیر هاشمی در توییتر نوشت: «حسب فرمان عفو مقام معظم رهبری و دستور ریاست محترم قوه قضاییه پرونده اختلاف در صلاحیت متهم آقای کسری نوری که مشمول عفو مذکور شده است، به صورت خارج از نوبت رسیدگی و در اسرع وقت جهت ادامه مراحل قانونی به محاکم دادگستری استان فارس عودت داده شد.»

کسری نوری مشمول عفو شد

منبع: میزان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر