معوقات رتبه بندی و فیش حقوقی اسفند ماه معلمان منتشر شد + آدرس سایت

فیش حقوق اسفند همراه معوقات رتبه بندی معلمان درسامانه فیش حقوق بارگذاری شد.

معوقات رتبه بندی و فیش حقوقی اسفند ماه معلمان منتشر شد + آدرس سایت

فیش حقوقی اسفند همراه معوقات رتبه بندی معلمان در سامانه بارگذاری شد.

فیش حقوق اسفند همراه معوقات رتبه بندی معلمان درسامانه فیش حقوق بارگذاری شد. بر این اساس فرهنگیان می توانند با مراجعه به My.medu.ir از مبلغ واریزی خود مطلع شوند.

منبع: راهبرد معاصر

دیگر رسانه ها

  • الی

    چیزی بارگذاری نشده چرا دروغ میگید؟

ارسال نظر