سرای عامری‌ها⁩ پلمپ شد

سرای عامری‌ها⁩ پلمپ شد. ‏

سرای عامری‌ها⁩ پلمپ شد

سرای عامری‌ها⁩ پلمپ شد.

سرای عامری‌های کاشان به دلیل بی‌حجابی گردشگران پلمپ شد.

‏با گزارش امر به معروف و نهی از منکر کاشان و با دستور دادستان کاشان، هتل سرای عامری‌ها به دلیل عدم رعایت حجاب توسط گردشگران پلمپ شد.

‏هتل عامری‌ها با اشتغال ۹۰ نفر بطور مستقیم و ۱۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم بزرگترین مجتمع هتلینگ سنتی در کاشان است.

 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر