هشدار مهم به ساکنان پایتخت | از منزل خارج نشوید!

«تهران» آلوده‌ترین کلانشهر کشور شد. آلودگی هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هشدار مهم به ساکنان پایتخت | از منزل خارج نشوید!

بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط‌زیست، امروز (یکشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱) «تهران» آلوده‌ترین کلانشهر کشور شناخته شده است.

بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از هشت کلانشهر کشور، امروز (۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱)، تهران به عنوان آلوده‌ترین کلانشهر با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون و رسیدن به عدد ۱۰۵، در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفته است.

پس از آن اهالی کرج، اراک، اصفهان، اهواز، تبریز، مشهد و شیراز هوای مطلوبی را با رسیدن به عدد ۹۰، ۸۶، ۸۴، ۸۲،۸۲، ۷۲ و ۵۲ تجربه کرده‌اند. آلاینده شاخص اراک ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون و آلاینده شاخص سایر کلانشهرها ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.        

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول(سالم) یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر