خبر مهم دادستان تهران درباره اتهام محاربه زورگیران خشن تهران

کیفرخواست ۲ زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد صادر شد.

خبر مهم دادستان تهران درباره اتهام محاربه زورگیران خشن تهران

 علی صالحی، دادستان تهران گفت: در راستای دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبین جرایم و سرقت‌های خشن، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست ۲ زورگیر به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد صادر شد.

این افراد شکات زیادی داشتند که متأسفانه در ملاء‌عام با استفاده از قمه از شهروندان به ویژه زنان زورگیری می‌کردند و فیلم بعضی از سرقت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

این ۲ نفر بیشتر در شمال‌غربی شهر تهران، طی چندین فقره زورگیری و با ایجاد جراحت های شدید به خانم‌ها در حین سرقت دست به اعمال مجرمانه می‌زدند.

متهم اصلی که برای او کیفرخواست به اتهام محاربه صادر شد، با استفاده از شمشیر و قمه و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، دربازه‌های زمانی متعدد، ۹ نفر را به یک سبک و جلوی جمعیت مورد ارعاب و تهدید و ضرب و جرح شدید قرار می‌داد و گوشی موبایل و سایر وسایل آن‌ها را با زور سرقت می‌کرد.

نفر دوم به عنوان راننده موتورسیکلت در بعضی از سرقت‌ها همدستی می‌کرده و اتهام وی نیز معاونت در محاربه است.

منبع: میزان

دیگر رسانه ها

ارسال نظر