خبر خوش برای بازنشستگان؛ میزان عیدی این افراد افزایش می یابد

مدیرکل مستمری سازمان تأمین اجتماعی گفت: از این پس عیدی حق اولاد کارکنان دولت به فرزندان سوم به بعد هم تعلق می‌گیرد.

خبر خوش برای بازنشستگان؛ میزان عیدی این افراد افزایش می یابد

مدیرکل مستمری سازمان تأمین اجتماعی گفت: از این پس عیدی حق اولاد کارکنان دولت به فرزندان سوم به بعد هم تعلق می‌گیرد.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر