فضای سبز دانشگاه مشهد، زنانه مردانه شد! + عکس

تصویری در شبکه‌های اجتماعی درباره زنانه مردانه «فضای سبز» پدانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است.

فضای سبز دانشگاه مشهد، زنانه مردانه شد! + عکس

 تصویری فراگیر در شبکه‌های اجتماعی درباره تفکیک جنسیتی «فضای سبز» در دانشگاه فردوسی مشهد را مشاهده کنید.

زنانه و مردانه شدن فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد

منبع: چند ثانیه:

دیگر رسانه ها

ارسال نظر