شرکت هواپیمایی «س» نقره‌داغ شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: شرکت هواپیمایی «س» به دلیل گران‌فروشی بلیت هواپیما محکوم شد.

شرکت هواپیمایی «س» نقره‌داغ شد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت شرکت هواپیمایی «س» در پی گرانفروشی به مبلغ ۲۱۸ میلیون تومان خبر داد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اقدامات انجام شده از سوی این سازمان پیرامون گرانفروشی برخی از شرکت‌های هواپیمایی با بیان اینکه تخلفاتی که تحت عنوان گرانفروشی از طرف سازمان حمایت و یا سایر سازمان‌های مربوطه ارسال می‌شود، مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرند، گفت: احکام صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در خصوص حقوق افراد متضرر نیاز به شکایت شاکی خصوصی است و اگر شکایت شاکی خصوصی صورت گیرد، مبالغ اخذ شده بازگرداندن خواهد شد.

وی با اشاره به صدور احکام بدوی در خصوص برخی از شرکت‌های هواپیمایی در مورد گرانفروشی گفت: در حال حاضر فقط رأی صادرشده در خصوص یک پرونده قطعی شده که بر اساس آن شرکت هواپیمایی «س» ۲۱۸ میلیون تومان محکومیت پیدا کرد و احکام سایر پرونده‌ها بلافاصله بعد از قطعیت رأی اعلام خواهد شد.

اسفنانی در پایان اظهار کرد: در سال جاری حدود ۳۷ فقره پرونده در مورد گرانفروشی بلیت هواپیما تشکیل شده که در حال حاضر یک مورد از این آرا قطعیت یافته است.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر