تکلیف فروش سربازی در سال 1402 مشخص شد + فیلم

قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی درباره فروش خدمت سربازی از سوی دولت وجود ندارد.

تکلیف فروش سربازی در سال 1402 مشخص شد + فیلم

ارسال نظر