طرح زوج و فرد، تعداد مسافران مترو را افزایش داد!

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از افزایش ۱۵ درصدی آمار مسافران نسبت به‌روز گذشته با اجرای طرح ترافیک از درب منازل خبر داد.

طرح زوج و فرد، تعداد مسافران مترو را افزایش داد!

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از افزایش ۱۵ درصدی آمار مسافران نسبت به‌روز گذشته با اجرای طرح ترافیک از درب منازل خبر داد.

مسعود درستی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از افزایش ۱۵ درصدی آمار مسافران نسبت به‌روز گذشته با اجرای طرح ترافیک از درب منازل خبر داد و گفت: بیشتر خطوط ۱، ۳ و ۴ افزایش مسافر داشته‌اند و با اعزام قطار فوق‌العاده در ایستگاه تقاطعی تئاتر شهر که با ازدحام مسافری بیشتری همراه بود توانستیم با ظرفیت موجود به جابه‌جایی مناسب مسافران در خطوط مترو بپردازیم.

وی با اعلام آمادگی برای اعزام قطار فوق‌العاده در پیک مسافری در عصر امروز تصریح کرد: اگر ازدحام مسافر در عصر بیش از حد معمول باشد، قطارهای فوق‌العاده آماده به اعزام هستند.

منبع: مهر

دیگر رسانه ها

ارسال نظر