کشف جسد کودک 8 ساله همراه ۱۴۲ سگ! | ماجرا چیست؟

جسد یک پسر بچه ۸ تا ۹ ساله را در حالی کشف کرده‌اند که روی اجساد ۱۴۲ سگ افتاده و روی سرش یک کیسه کتانی پوشانده شده بود.

کشف جسد کودک 8 ساله همراه ۱۴۲ سگ! | ماجرا چیست؟

باستانشناسان جسد یک پسر بچه ۸ تا ۹ ساله را در حالی کشف کرده‌اند که روی اجساد ۱۴۲ سگ افتاده و روی سرش یک کیسه کتانی پوشانده شده بود.

در حفاری‌های گورستان واحه فیوم در مصر، قبر کودکی کشف شده که به همراه ۱۴۲ سگ دفن شده بود. بر اساس بیانیه منتشر شده در وب سایت مرکز مطالعات مصر شناسی آکادمی علوم روسیه، باستان شناسان اعلام کردند که جسد یک پسر بچه ۸ تا ۹ ساله را در حالی کشف کرده‌اند که روی اجساد ۱۴۲ سگ افتاده و روی سرش یک کیسه کتانی پوشانده شده بود.

گفته می‌شود که این قبر به دوره رومیان و بازه زمانی قرن اول قبل از میلاد تا قرن اول بعد از میلاد تعلق دارد. در بیانیه آکادمی علوم روسیه همچنین آمده است: دفن اجساد به شیوه دفن‌هایی که توسط کارشناسان مرکز کشف شده، منحصر به مصر نیست. دفن دسته جمعی سگ‌ها ممکن است نشان دهنده ترکیبی از دیدگاه‌های مذهبی و جادویی مصری‌ها و خارجی‌های ساکن در فیوم باشد که به شکل‌گیری اشکال جدیدی از مراسم آیینی منجر شده است.

در خبر هریتیج دیلی درباره این کشف نیز اعلام شده است که بقایای کشف شده حیوانات توسط متخصص جانورشناسی، گالینا بلووا مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که سگ‌ها به طور همزمان مرده‌اند و هیچ نشانه‌ای از اعمال خشونت در بقایای حیوانات مشاهده نشده است.

گفته شده است که در بقایای سگ‌ها آثاری از خاک رس آبی رایج در مخازن مصر باستان وجود دارد؛ بنابراین حیوانات ممکن است همان زمان در هنگام سیل مرده باشند.

کشف جسد کودک هشت ساله

منبع: فرادید

دیگر رسانه ها

ارسال نظر