ماجرای خودکشی هولناک با سیانور

فروشنده قرص سیانور در پرونده با مرگ یک نفر، در مخفیگاه خود در تهران بازداشت شد.

ماجرای خودکشی هولناک با سیانور

فروشنده قرص سیانور در پرونده با مرگ یک نفر، در مخفیگاه خود در تهران بازداشت شد.

به گزارش عرشه آنلاین، دی ماه امسال، پرونده مرگ مشکوک یک مرد در بندرعباس روی میز کارآگاهان اداره آگاهی بندرعباس گشوده شد‌؛ تحقیقات ابتدایی کارآگاهان نشان می‌داد، متوفی براثر خوردن قرص سیانور خودکشی کرده و در خانه‌اش دست به خودکشی زده است که بررسی‌های بیشتر نیز مشخص کرد، قرص سیانور از تهران به بندرعباس فرستاده شده است.

کارآگاهان اداره آگاهی بندرعباس در ادامه متوجه شدند، متوفی قرص سیانور را از فضای‌ مجازی خریده و صاحب این صفحه مرد جوانی است که در تهران سکونت دارد.

تیم جنایی پس از دریافت این سرنخ مهم، با دستور مقام قضایی راهی تهران شدند و با رصدهای اطلاعاتی مخفیگاه مرد جوان را شناسایی و متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند؛ متهم نیز پس از انتقال به مقر پلیس در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرد؛ همچنین تیم جنایی نیز احتمال دادند، متهم ممکن است در تهران قرص سیانور فروخته باشد.

با دستور بازپرس پرونده متهم برای کشف جرائم احتمالی و شناسایی سایر شکات در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

دیگر رسانه ها

ارسال نظر