اتفاق عجیب سقوط یک تکه ابر در دزفول | ببینید

تصاویر جالب از سقوط یک تکه ابر در صفی آباد دزفول و واکنش مردم را ببینید.

اتفاق عجیب سقوط یک تکه ابر در دزفول | ببینید

ارسال نظر