آخرین وضعیت صدور «رتبه» معلمان

آخرین وضعیت صدور «رتبه» معلمان رئیس مرکز ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش: رزیابی نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر از همکاران را انجام دادند و کار در جریان است.

آخرین وضعیت صدور «رتبه» معلمان

رئیس مرکز ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش:

ارزیابی نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر از همکاران را انجام دادند و کار در جریان است.

مابقی همکاران که به مرور اضافه شدند و بارگذاری مدارک را انجام دادند نیز در دستورکار ارزیابی قرار می گیرند.

ارزیابی هر همکار که انجام شود در کارپوشه هیئت ممیزه قرار می‌گیرد و با توجه به دریافت اطلاعات، به ترتیب انجام می‌شود و کاری نیست که دفعتا انجام و برای همه یک مرتبه حکم صادر شود.

۹۸۰۷ هزار «نومعلم» شامل قانون رتبه‌بندی می‌شوند

رئیس کمیسیون آموزش مجلس: تمامی ۸۰۷ هزار نومعلم در سراسر کشور شامل قانون رتبه‌بندی خواهند شد.

سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مورد نیاز برای اجرای رتبه‌بندی که ۳۸ هزار میلیارد تومان برای سال جاری بوده را تامین کرده است.

از آنجا که ارزشیابی فرهنگیان بر اساس سوابق شغلی و امتیازات حرفه‌ای کمی پیچیده و زمان‌بر است،‌ اجرای کامل رتبه بندی طبعاً با یکی دو ماهی تاخیر انجام می‌شود. با این حال تاکنون یک مبلغ علی‌الحساب  به حساب تمامی معلمان مشمول رتبه بندی واریز شده است. 

طی توافقاتی صورت گرفت با دولت تمامی معلمان مهرآفرین بدون برگزاری آزمون و از مهر ۱۴۰۱ مشمول رتبه‌بندی می‌شوند. 

دیگر رسانه ها

ارسال نظر